среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z PCV na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Projekotwanie sztachetki PCV na plot i furtę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Balaski PCV na plot i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PVC na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy plotki plastykowe na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane plotki z Winylu na plot i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий