среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek głazy ogrodzenie te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Chociaż głazy sztachety te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało biegłym ślepiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, prostej obróbce i względnie niskiej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia lub wstępnie ociosuje, układa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie wysyła do miejsca budowy ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapiennym. Prócz podstawy zlepiających występują tam też inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień kamieni na sztachety PCV z Międzyrzecza na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa, przybierają one wtedy przeróżne tony czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można także siekać na sześciany o regularnych konturach, użytkowane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy pomocy specjalistycznych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych konturów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z plastiku wykorzystuje się dodatkowo wapienie - skały osadowe, powstałe z nagromadzonych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na plot z PCV na plot i bramkę ze sztachetek. Nadają się jednakże głównie do wykorzystywania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu i własnych upodobań kształt kamiennych tafel może być wieloraki – od łamanych, nierównych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz sztachety Winylowe z Kętrzyna na ogrodzenie i furtkę sztachetowa buduje się z głazów różnorakiego zarysu, złożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z fragmentów o nierównych układach, wypada je trafnie zestawiać tzn. tak, żeby forma każdego następnego zespalał się z poprzedzającym. Aby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe luki w środku wolno wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie zdołamy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają również mchem oraz glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy oskrobywać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeśli jednak pragniemy, by kamienie na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий